Välkommen till stallet

Stallet är en inkluderande plats, ett viktigt rum på så många sätt! Det är en plats där vi möts oavsett ålder, kön, tro eller tillhörighet. Alla får vara med! Stallet kan vara ett andningshål i en annars stressad tillvaro men också en plats för social samvaro och gemenskap – med hästar och människor.

I stallet är alla välkomna! Här kan vi finna nya vänner, växa och utvecklas. För många är stallet en trygg plats fylld av kärlek och närhet till våra underbara hästar. Låt den få fortsätta vara det – tillsammans gör vi det!

Var en trygg vuxen i stallet. Det kan börja med ett HEJ! En halvhalt i stallet kan göra hela skillnaden för någon. Stor som liten.

Vår Värdegrund
Som medlem i Rosendahl Sportryttare är det viktigt att du känner till klubbens värdegrund. Även när du är ute på tävling och representerar klubben bör du verka i enlighet med klubbens värdegrund.

För oss är det viktigt att alla känner sig trygga i stallet. Hos oss har vi strikt nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Mobilbruk i stallet
Vi påminner om att inte dela bilder/videos från stallet utan att fråga de medverkande om lov. Tänk på GDPR och att det finns personer som lever med skyddad identitet men även personer som helt enkelt inte vill synas i utan deras vetskap. Prata gärna med era barn om detta och föregå med gott exempel!

Nätet är de ungas värld och där ska de kunna vara trygga! Nätet är fantastiskt på många sätt men det finns en baksida och risker för barn när de rör sig på nätet. Det är viktigt att vi vuxna pratar tidigt med barn om bra och dåliga saker med nätet. Det är viktigt att vi hjälper dem att hantera risker och berättar vad de ska göra om något händer.

Tillsammans – vi hjälps åt!
Våga säga ifrån om något inte är som det ska eller inte känns ok! Det gäller i stallet men även om du är på träning/tävling. Tag kontakt med personalen i stallet eller någon annan du litar på om något inte känns bra. På tävling kan du kontakta överdomare och/eller arrangören om det sker något som inte känns ok eller i enighet med Svenska Ridsportförbundet Code of Cunduct. Läs mer om SvRfs arbete med en trygg ridsport.