Om föreningen

Det var  i september 2020 som ett gäng vuxna hästentusiaster valde att tillsammans bilda Rosendahl Sportryttare. Då var ridskolan belägen på en gård i Björnänge vid kanten av Åresjön. Vid uppstarten fanns ponnyer som delades av flera familjer, under den tiden var det kompisar och bekanta som vistades på klubben och gavs möjlighet att prova ridning och hästskötsel. 

I samband med det växande intresset för ridning och Rosendahl Sportryttare kunde man under åren investera i fler hästar, anställa fler ridinstruktörer och utöka antalet ridlektioner. Efterhand växte verksamhet ur det lilla stallet vid ÅRESJÖN och beslutet togs att flytta verksamheten till den nuvarande anläggningen högre upp i Björnänge. Här byggdes en anläggning som gav medlemmarna större möjligheter att träna och sköta hästarna. Klubben har växt fram tack vare engagerade medlemmar som har lagt ner både tid och pengar på verksamheten. Rosendahl Sportryttare är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet via Mittsvenska Ridsportsförbundet.