EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna nya dataskyddsförordning, kallas GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I anledning av GDPR har Rosendahls Sportryttare förnyat sin information till medlemmar om behandling av personuppgifter. 

Rosendahl Sportryttare ideell förening (org nr) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet (kontaktuppgifter nedan). 

I Rosendahl Sportryttares verksamhet ska Riksidrottsförbundets uppförandekod ”Behandling av personuppgifter, Uppförandekod för idrottsrörelsen” iakttas. Uppförandekoden finns på Riksidrottsförbundets webbplats.  

Vilka personuppgifter klubben behandlar om dig 

I samband med att du blir medlem i Rosendahls Sportryttare lämnar du vissa uppgifter till klubben. Utöver det uppkommer uppgifter som ridgrupptillhörighet och deltagande i klubbaktiviteter när du deltar i verksamheten. Så länge du är medlem lagrar Rosendahl Sportryttare uppgifter om namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, ridgrupptillhörighet, betalningshistorik samt om du är under 18 år kontaktuppgifter till föräldrar. 

Angående cookies och data som kan komma att behandlas om du utnyttjar klubbens IT-tjänster se den information som lämnas vid tillhandahållandet. 

För vissa aktiviteter krävs att du använder tävlingsdatabasen. För sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter. 

Varför klubben behandlar personuppgifter om dig och hur länge 

Klubben behandlar uppgifter för att kunna fakturera rid- och medlemsavgifter, skicka ut nyhetsbrev och administrera ditt deltagande i aktiviteter liksom för att framställa statistik som används för att planera och utveckla ridverksamheten. Vi vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst & Ryttare” till alla medlemmar. 

Vi ska inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. När du inte längre är medlem gallras dina personuppgifter och om vi behåller några uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller liknande och tillgången till uppgifterna begränsas då utifrån det. 

Klubben kan komma att lämna ut dina personuppgifter 

I viss fall är det nödvändigt för att vi ska kunna bedriva klubbens verksamhet att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, dvs dessa är då s.k. personuppgiftsbiträden för klubben. De får då behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med tjänster som tillhandahållande av IT-lösningar (såsom för e-post, ordbehandling och telekommunikation), redovisningtjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer). Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till ridskolan som är klubbens personuppgiftsbiträde när så sker. 

Föreningen använder Ridsportportalen för viss behandling av personuppgifter som tillhandahålls av Ridsportförbundet. Vill du veta mer om Ridsportportalen och behandlingen av personuppgifter däri läs här

Se även Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (pdf).  

Klubben använder även IdrottOnline. IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet. 

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar klubben inte uppgifter vidare om inte du informerats särskilt om det och klubben säljer inte uppgifter om sina medlemmar. 

Dina rättigheter som registrerad 

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta i så fall klubben. ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse och komplettering – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras. 

Rätt till begränsning och invändningar – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom du kan framställa invändningar mot viss behandling, allt enligt vad som närmare sägs om det GDPR. 

Rätt att när som helst avsluta din prenumerationen på klubbens nyhetsbrev. Anmälan om avslut görs genom att klicka på länken om att avsluta prenumerationen längst ner i nyhetsbrevet. 

Den som anser att Rosendahl Sportryttare hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, men vi hoppas förstås att du först kontaktar och att vi kan lösa situationen. 

Du kan kontakta klubben om du har frågor om klubbens hantering av dina personuppgifter. Enklast för oss att börja med e-post via kontakt@stallrosendahl.se