På anläggningen Stall Rosendahl – Linköping finns idag en

  • utebana
  • ridvolt inomhus
  • hinderpark inklusive vattenmatta,
  • träningskoner etc

För allas trivsel ställ tillbaka det du lånat där du tog det.

Anläggningskort

Du är varmt välkommen att använda ridhus och ridbanor utan att boka i förväg efter att du betalat en anläggningsavgift. Det gäller alla och den som står uppstallad hos oss. Observera att anläggningskortet är personligt.

Mejla till kontakt@stallrosendahl.se
Ange ditt namn och fakturaadress.
I ämnesraden måste du skriva ”anläggningskort”.

Betala när du har fått fakturan, betala inte in något i förväg!

”Anläggningskortet” är personligt.

Anläggningsavgift

Ska vara inbetald för att rida på ridbanor utomhus eller i ridhusen

  • Helår fr om 1/10 t o m 30/9: xx kr
  • Halvår fr om 1/10 t o m 31/3 eller 1/4 t o m 30/9: xx kr
  • Tre månader: xx kr
  • Familj (d v s personer folkbokförda på samma adress): xx halvår, xx kr helår, xx kr tre månader 

Skötsel & Underhåll

Vardagar harvar vi och vattnar

Bokning:

( d v s ingen annan får rida samtidigt som den som har bokat):
Då trycket på anläggningens ridbanor är högt har vi beslutat att vara restriktiva av bokning per timme men undantag kan alltid göras. Man ska boka helst en vecka i förväg via mejl till kontakt@stallrosendahl.se

Pris bokad bana:

Utebanan – xx kr/timme eller xxkr/ekipage/timme om man är tre eller fler 
Lilla ridvolten – xx kr/timme eller xxkr/ekipage/timme om man är tre eller fler 

Endast den som har anläggningskort får nyttja en bokad bana.

Undantag kan göras, kontakta för upplysningar och prisuppgift, kontakt@stallrosendahl.se

Uppstallade ekipage och ryttare måste också boka i förväg till kontakt@stallrosendahl.se det är inte bokat förrän det är bekräftat.